Privacyverklaring

Deze privacyverklaring van Allimone is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De eventuele gegevens die ik van jou en van jou ontvang zijn bij mij in veilige handen.

Allimone werkt niet met Cookies.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, ben ik Monique Verhoeff, eigenaar van Allimone Advies gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76313581.

Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens en persoonsgegevens zijn enkel en alleen voor mij. Ze zijn om in contact met je te treden, met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik deze gegevens niet voor andere doeleinden. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden je gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens
Koop je producten in mijn webshop dan bewaar ik enkel de gegevens die je invoert voor een bepaalde tijd (zolang het nodig is voor administratieve doeleinden). Mocht je een coach traject willen bij mij, dan zal ik meer persoonsgegevens vragen dan enkel contactgegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking.

Beveiliging
Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of social media Messenger bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op hebben gezegd als gebruiker van deze diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb de toegang tot mijn mobiele telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn webshops www.allimone.nl is een online winkel waarbij om gegevens gevraagd wordt als je iets van me koopt. Er vindt alleen interactie plaatst als je vanuit jezelf een review schrijft. Ik sla daar ook niets op van jou. In alle gevallen geef ik geen gegevens van jou door aan derden.

Bewaartermijnen
Ik bewaar jouw digitale persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde.