Limonaia Palazzo RuschiTezamen met de Cardella tuin, het klooster van Santa Caterina en andere voorbeelden van architectonische bouwwerken van onschatbare waarde, past de tuin van het Ruschi paleis volledig binnen de traditie van de zogenaamde Tuinen van Pisa. De groene openbare of particuliere ruimten, niet alleen met beeldhouwwerken, maar ook functionele tuinen rijk aan Citrusbomen, ingebouwd in de stad en gescheiden door hoge muren van baksteen.

De tuin van de Limonaia vertegenwoordigd meer dan 14 variëteiten aan planten die allen erg gevoelig zijn voor de lage temperatuur, maar tolerant voor droogte.

Op 28 juni 1823 verwerft Francesco Ruschi van Giuseppe Antonio Puntoni een aantal kleine gebouwen en bijgebouwen geplaatst aan de noordelijke grens van het gebouw.

Hij breidt dit gebied uit met een Limonaia, dat tegenwoordig nog steeds de grootste Limonaia is van de stad, vergelijkbaar met de afmetingen van een paleis. Om een beeld te geven van de grootte, in de Limonaia staat een plant van 28 x 17 m gelijk aan een oppervlakte van 476 m2.

De Limonaia is een belangrijk voorbeeld van de gebouwen in de stad volgens de negentiende-eeuwse neoclassicistische stijl.

In de negentiende eeuw werd het gebouw gebruikt voor het opslaan van Citroenbomen en andere planten die niet in de kou kunnen staan.

Als gevolg van de financiële perikelen van de eigenaars ging het geleidelijk slechter met het onderhoud van de Limonaia en in het begin van de twintigste eeuw werd de Limonaia slechts sporadisch gebruikt.

In 1990 kocht het Amerikaanse bedrijf Hewlett-Packard deze Limonaia en werd het ingericht voor hun wetenschap House Center. Voor deze bestemming is een aantal restauraties doorgevoerd, waaronder het gebouw dat geel is geverfd. De restauraties hebben plaatsgevonden onder de supervisie van architect Alessandro Baldassari uit Pisa.

Na een paar jaar, verlaat Hewlett-Packard het pand, dat uiteindelijk werd gekocht door de provincie Pisa die de ruimte beschikbaar stelt voor tentoonstellingen, conferenties en andere culturele activiteiten en in het bijzonder aan het hoofdkwartier van de Vereniging voor bevordering van wetenschappelijke en technologische cultuur “La Limonaia”, die zijn naam daaraan ontleent.

Kijk op de website van Limonaia di Palazzo Ruschi

Limonaia Palazzo Ruschi intern